"Spreekuur" fractie ChristenUnie Noardeast-Fryslân

Gesprek
ChristenUnie Noardeast-Fryslan
Door Webredactie Noardeast-Fryslân op 30 januari 2019 om 10:29

"Spreekuur" fractie ChristenUnie Noardeast-Fryslân

Zoals in de verkiezingscampagne toegezegd, is onze fractievoorzitter elke woensdagochtend tussen 09.00 - 11.00 uur aanwezig in de leeskamer van het gemeentehuis te Dokkum. Soms zijn hier meerdere fractieleden bij aanwezig, en ook onze wethouder Theo Berends zal frequent bij de gesprekken zijn.

Mocht u/wil jij met ons in gesprek over enig onderwerp, dan is daar alle gelegenheid voor. Immers, onze missie is om de belangen van al onze burgers zo goed als mogelijk te behartigen.

Neem gerust contact op met:

Klaas de Jager,
Fractievoorzitter ChristenUnie Noardeast-Fryslan
Eskesstate II
De Arjen 5
9291 PE Kollum
06-53740457

Twitter:
@djager_k
@ChristenUnieNEF

Klaas de Jager, fractievoorzitter

Deel dit bericht

Labels: