Wethouder

Wethouder Theo Berends

Even voorstellen...

Sinds 2 januari 2019 neemt de ChristenUnie in de persoon van Theo Berends deel aan het college van Noardeast-Fryslân. Een wethouder van buiten de eigen gemeente. Hieronder een korte kennismaking.

Wie ben ik?

Mijn naam is Theo Berends, ik ben geboren in 1958. Opgegroeid in een hecht gereformeerd gezin in Onnen, het dorpje waar ik ook mijn hele jeugd heb doorgebracht. Na mijn huwelijk een jaar of 7 in de Groningen gewoond en nu al weer zo'n 25 jaar in Onnen. 

Ik ben getrouwd met Monique, we hebben 2 jongens en 2 meiden die inmiddels allemaal de deur uit zijn (gelukkig niet ver weg: ze wonen allemaal in Groningen). En inmiddels ook opa en oma!

Ik ben een groot van mijn leven werkzaam geweest in het bedrijfsleven, eerst financieel-administratief en later in de automatisering. Tijdens mijn parttime wethouderschap in Eemsmond ben ik ook schuldhulpverlener geweest. Daarnaast ben ik actief (geweest) in verschillende plaatselijke besturen en de kerkenraad.

Waarom ChristenUnie?

De politiek heeft altijd mijn belangstelling gehad en vanaf de jaren '90 ben ik actief betrokken bij de lokale politiek, eerst in het GPV daarna in de ChristenUnie. Politiek bedrijven vanuit de opdracht om goede rentmeesters te zijn in deze wereld: het goede doen voor je medemens en zorgvuldig omgaan met de schepping. 

In 2006 ben ik fractievoorzitter in de gemeente Haren geworden en in 2009 (na een coalitiebreuk) gekozen en benoemd als wethouder. Na de verkiezingen 2010 weer in de gemeenteraad gekomen en in 2012 na opnieuw een coalitiebreuk weer wethouder geworden. Na de raadsverkiezingen in 2014 ben ik door de ChristenUnie Eemsmond gevraagd wethouder van buiten te worden.

Waarom nu Noardeast-Fryslân?

De ChristenUnie in in Noardeast-Fryslân is bij de raadsverkiezingen eind 2018 gezegend met 4 zetels in een gemeenteraad van 29. En daarmee een factor van belang. De ChristenUnie is toen uitdrukkelijk uitgenodigd voor de coalitiebesprekingen. De lokale fractie zocht een ervaren wethouderskandidaat die snel beschikbaar was en gevoel had voor gemeentefinanciën. Ik ben eind november uitgenodigd voor een kennismaking en toen de “klik” er was mocht ik als snel meedoen met de coalitiebesprekingen. Er zijn in december in een goede sfeer constructieve gesprekken gevoerd en 5 partijen (CDA, FNP, SiN, ChristenUnie en VVD) hebben een brede coalitie gevormd. 

Spannende jaren

Ik ben dus fulltime wethouder in de nieuwe gemeente met een brede portefeuille.

Er komen in deze periode van opbouw van de nieuwe gemeente veel (extra) zaken op ons af, en dat vergt de nodige tijd en creativiteit. Er is een forse bezuinigings-taakstelling. De omvang van de gemeente maakt dat we meer op hoofdlijnen moeten besturen. Gelukkig brengt de omvang van onze gemeente ook met zich mee dat we kunnen inzetten op het binnenhalen van goede mensen met veel ervaring. Dat we af en toe tegen grenzen aanlopen en daar weloverwogen maar ook daadkrachtig op moeten reageren hoort er ook bij. Het zijn spannende jaren bij de start van een nieuwe gemeente. Maar ik doe het met veel plezier!

 

Ik vertel op een ledenvergadering of in de nieuwsbrief graag meer over mijn werk.

 

Theo Berends