Start

 1. groene-straat-in-haarlem.jpg
  25289424_1305420366271088_7105675350929266581_n
  Door Webmaster op 8 april 2021

  Geveltuindag

  De Wijkraad Binnenstad Dokkum en de Gemeente Noardeast-Fryslân organiseren een geveltuin aanplantdag op vrijdag 23 april vanaf 10.00 uur. Doet u ook mee? Samen maken we de binnenstad een stukje groener!

  Lees verder
 2. weg.jpg
  ChristenUnie Noardeast-Fryslan
  Door Webredactie Noardeast-Fryslân op 10 februari 2021

  Klaas de Jager over 'Startnotitie Kapitaalgoederenbeheer'

  Donderdag 04 Februari jl. is in het Beslut de Startnotitie “Kapitaalgoederenbeheer” aan de orde geweest en vastgesteld. In de bijlage vindt u de 'Routekaart Kapitaalgoederenbeheer'. Onze fractievoorzitter, Klaas de Jager, heeft zijn bijdrage als volgt verwoord.

  Lees verder
 3. Gesprek
  ChristenUnie Noardeast-Fryslan
  Door Webredactie Noardeast-Fryslân op 7 januari 2021

  College van B&W beantwoordt vragen over seniorenvoorlichting en huisbezoeken aan 75+’ers

  Eind 2020 heeft de fractie van de ChristenUnie in Noardeast-Fryslân schriftelijke vragen gesteld over seniorenvoorlichting en preventieve huisbezoeken aan 75+’ers binnen deze gemeente. Het college van B&W van de gemeente Noardeast-Fryslân heeft de vragen van de CU-fractie inmiddels beantwoord.

  Lees verder
 4. begroting.jpg
  ChristenUnie Noardeast-Fryslan
  Door Webredactie Noardeast-Fryslân op 30 november 2020

  Algemene Beschouwingen | Begroting 2021

  Op 05 november jl. is de begroting voor het jaar 2021 in een raadsbijeenkomst van de gemeente Noardeast-Fryslân behandeld. De inbreng van onze fractievoorzitter vindt u in de bijlagen. In de bijlagen vindt u tevens een grafische weergave van de begroting.

  Lees verder
 5. Lauwersmeer.jpg
  ChristenUnie Noardeast-Fryslan
  Door Webredactie Noardeast-Fryslân op 30 november 2020

  Presentatie over kleine windturbines

  Afgelopen week is de raad geïnformeerd over het beleid van kleine windturbines in onze gemeente. Onder “klein” wordt verstaan een windmolen met ashoogte van max. 15 mtr. Dit noemen wij het “Groninger model”.

  Lees verder
 6. zonnepanelen.jpg
  ChristenUnie Noardeast-Fryslan
  Door Webredactie Noardeast-Fryslân op 25 oktober 2020

  Presentatie energietransitie

  Donderdag, 22 oktober jl., heeft de Raad een presentatie gehad mbt. de Energietransitie in onze ANNO-regio. 

  Lees verder
 7. Lauwersmeer.jpg
  ChristenUnie Noardeast-Fryslan
  Door Webredactie Noardeast-Fryslân op 25 oktober 2020

  Plan van aanpak GSP en Biodiversiteitsplan

  In de Raadsvergadering van 22 oktober jl., heeft de Raad het Plan van aanpak GSP en Biodiversiteitsplan aangenomen. Ons fractielid Jan Dekkema heeft deelgenomen aan de werkgroep om te komen tot het plan. Biodiversiteit is ook onderdeel van ons Coalitieakkoord.

  Lees verder