Start

 1. holwerd.jpg
  ChristenUnie Noardeast-Fryslan
  Door Webredactie Noardeast-Fryslân op 18 februari 2023

  Open brief Wibo de Vries over Holwerd aan Zee

  Op 16 februari werd deze open brief van Wibo de Vries, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Provinciale Staten, op de website van RTV NOF gepubliceerd. De fractie van de ChristenUnie in Noardeast-Fryslân schaart zich achter dit standpunt.

  Lees verder
 2. woodbrookers.jpg
  ChristenUnie Noardeast-Fryslan
  Door Webredactie Noardeast-Fryslân op 16 december 2022

  Motie van de ChristenUnie Noardeast-Fryslân over Woodbrookers

  Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp, ingediend door raadslid Lysbeth Vellinga tijdens de raadsbijeenkomst op donderdag 15 december.

  Lees verder
 3. Lysbeth_Omrin.jpg
  ChristenUnie Noardeast-Fryslan
  Door Webredactie Noardeast-Fryslân op 22 november 2022

  Werkbezoek gemeenteraad Noardeast-Fryslân aan Omrin

  Woensdag 16 november was er een werkbezoek van de gemeenteraad naar Omrin. Ons raadslid Lysbeth Vellinga-Zeilstra was aanwezig.

  Lees verder
 4. BruisendHart2.jpg
  ChristenUnie Noardeast-Fryslan
  Door Webredactie Noardeast-Fryslân op 19 september 2022

  Opening Bruisend Hart Hallum

  Het plan voor een gemeenschappelijke accomodatie voor zowel zwembad als voetbal - en kaatsclub, ontstond al in 2014.

  Lees verder
 5. CUvluchtelingen.jpg
  ChristenUnie Noardeast-Fryslan
  Door Webredactie Noardeast-Fryslân op 30 augustus 2022

  Oproep tot medemenselijkheid

  De afgelopen weken zijn we erg geschrokken van de verschrikkelijke en inhumane situatie die in Ter Apel is ontstaan. Deze situatie is de afgelopen dagen alleen maar verder verslechterd. Zelfs zwangere vrouwen, kinderen en chronisch zieke mensen slapen buiten, en krijgen geen basale en noodzakelijke medische hulp. De situatie is zo ernstig dat zelfs Artsen zonder Grenzen ingezet wordt en er een vergelijking wordt gemaakt met kamp Moria.

  Lees verder
 6. jerseyboerderij-veenklooster.png
  ChristenUnie Noardeast-Fryslan
  Door Webredactie Noardeast-Fryslân op 22 juli 2022

  Werkbezoek aan de Jersey Molkerij

  We kijken terug op een prachtig en leerzaam werkbezoek. Vorige week woensdag bezochten we met 4 (steun)fractieleden de Jersey Molkerij in Veenklooster. 
  Lees verder
 7. Jeugdzorg.JPG
  ChristenUnie Noardeast-Fryslan
  Door Webredactie Noardeast-Fryslân op 27 juni 2022

  Motie over onafhankelijk onderzoek jeugdzorg aangenomen!

  Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad een motie, mede-ingediend door de Christenunie, aangenomen. Onderzocht zal worden hoe hulpverleningsprocessen in de jeugdzorgketen verlopen in onze gemeente en welke bredere lering we daaruit kunnen trekken.

  Lees verder