Start

 1. Gesprek
  ChristenUnie Noardeast-Fryslan
  Door Webredactie Noardeast-Fryslân op 7 januari 2021

  College van B&W beantwoordt vragen over seniorenvoorlichting en huisbezoeken aan 75+’ers

  Eind 2020 heeft de fractie van de ChristenUnie in Noardeast-Fryslân schriftelijke vragen gesteld over seniorenvoorlichting en preventieve huisbezoeken aan 75+’ers binnen deze gemeente. Het college van B&W van de gemeente Noardeast-Fryslân heeft de vragen van de CU-fractie inmiddels beantwoord.

  Lees verder
 2. begroting.jpg
  ChristenUnie Noardeast-Fryslan
  Door Webredactie Noardeast-Fryslân op 30 november 2020

  Algemene Beschouwingen | Begroting 2021

  Op 05 november jl. is de begroting voor het jaar 2021 in een raadsbijeenkomst van de gemeente Noardeast-Fryslân behandeld. De inbreng van onze fractievoorzitter vindt u in de bijlagen. In de bijlagen vindt u tevens een grafische weergave van de begroting.

  Lees verder
 3. Lauwersmeer.jpg
  ChristenUnie Noardeast-Fryslan
  Door Webredactie Noardeast-Fryslân op 30 november 2020

  Presentatie over kleine windturbines

  Afgelopen week is de raad geïnformeerd over het beleid van kleine windturbines in onze gemeente. Onder “klein” wordt verstaan een windmolen met ashoogte van max. 15 mtr. Dit noemen wij het “Groninger model”.

  Lees verder
 4. zonnepanelen.jpg
  ChristenUnie Noardeast-Fryslan
  Door Webredactie Noardeast-Fryslân op 25 oktober 2020

  Presentatie energietransitie

  Donderdag, 22 oktober jl., heeft de Raad een presentatie gehad mbt. de Energietransitie in onze ANNO-regio. 

  Lees verder
 5. Lauwersmeer.jpg
  ChristenUnie Noardeast-Fryslan
  Door Webredactie Noardeast-Fryslân op 25 oktober 2020

  Plan van aanpak GSP en Biodiversiteitsplan

  In de Raadsvergadering van 22 oktober jl., heeft de Raad het Plan van aanpak GSP en Biodiversiteitsplan aangenomen. Ons fractielid Jan Dekkema heeft deelgenomen aan de werkgroep om te komen tot het plan. Biodiversiteit is ook onderdeel van ons Coalitieakkoord.

  Lees verder
 6. rainbow-1909_1920.jpg
  ChristenUnie Noardeast-Fryslan
  Door Webredactie Noardeast-Fryslân op 2 oktober 2020

  Regenbooggemeente???

  Nederland is een land waarin ieder mens gelijke rechten heeft, maar waar niet ieder mens recht wordt gedaan. Als ChristenUnie erkennen wij het maatschappelijk probleem dat de LHBT-groep ervaart en willen graag bijdragen aan een maatschappelijke discussie en bewust wording. Om hun positie in de maatschappij te verbeteren. Maar laten we die discussie dan breder trekken en ook kijken naar andere minderheden in de maatschappij, naar allen die discriminatie ervaren, buiten gesloten worden en met geweld worden geconfronteerd. Zoals mensen met een andere huidskleur “ black lives matter” (gehandicapten, vluchtelingen, joden etc.).

  Lees verder
 7. Dokkum.JPG
  ChristenUnie Noardeast-Fryslan
  Door Webredactie Noardeast-Fryslân op 7 juli 2020

  Algemene Beschouwingen Perspectiefnota 2021-2024

  Dit is de bijdrage van fractievoorzitter Klaas de Jager. De perspectiefnota 2021-2024 vindt u onderaan deze pagina als bijlage.

  Lees verder