Verkiezingsprogramma

Samen zijn we sterk!

De ChristenUnie presenteert het verkiezingsprogramma voor 2018-2022. De titel? De kracht van samen. Het gaat niet in de eerste plaats om politieke onderwerpen. Het gaat om mensen. Wat kan de ChristenUnie voor je betekenen? Dat is de manier waarop wij naar politiek kijken. Inleven en luisteren. En pas dan beslissingen nemen. Daarin volgen we Jezus. Hij was er voor iedereen.

De samenleving is sterk als we dingen samen doen. Wij geloven in verbinding. Samenwerken is waardevol, want dan komen mensen tot bloei. Niet alleen verantwoordelijkheid voelen voor jezelf, maar ook voor anderen en je omgeving. Bij de inrichting van de samenleving willen wij niet beginnen bij regels, maar bij mensen en hun mogelijkheden. Meer vertrouwen, minder regels. In verbinding met elkaar bepalen wij de kracht van de samenleving.

De kracht van samen hebben we niet alleen geschreven. Dat hebben we samen met de inwoners van onze gemeente gedaan. Van alle kanten is informatie aangeleverd en zijn onderwerpen aangedragen. Dat maakt het programma herkenbaar en relevant.