Samen voor hergebruik materialen en een schone gemeente!

ChristenUnie Noardeast-Fryslan
Door Webredactie Noardeast-Fryslân op 14 juni 2019 om 10:36

Samen voor hergebruik materialen en een schone gemeente!

Minder afval produceren is goed voor het milieu. Daarnaast moeten we ook veel meer afvalstoffen gaan hergebruiken. Zo worden grondstoffen en energie bespaard. Als afval goed gescheiden wordt ingezameld bij de bron, kunnen de grondstoffen worden aangeboden voor hergebruik. Het meeste overtollige afval wordt gestort in de grijze containers. De hoeveelheid restafval moet fors terug. Zelfs tot een restgewicht van max. 30kg. per persoon per jaar!

Onze ambities:

 

* Particuliere initiatieven met betrekking tot het zorgvuldig hergebruik van afvalstoffen worden ondersteund en/of gefaciliteerd. Behoud van inzameling van oud papier door verenigingen in dorpen en wijken

* Vrijwilligersgroepen om dorpen, wijken en buitengebied langs openbare paden en wegen schoon te houden van zwerfafval worden door de gemeente gestimuleerd en ondersteund samen met dorpsbelangen en wijkraden. Samen houden we de gemeente schoon!

* Het bevorderen van een betere bewustwording over de negatieve gevolgen ervan, o.a. door het onderwijs, voorlichtingsavonden. Stimuleren van opruim acties, 'himmeldagen'.

* Initiatieven van bedrijven die elkaars afvalstoffen als grondstoffen kunnen benutten worden gestimuleerd en gesteund. Hierbij wordt innovatief samengewerkt.

* Toegepaste materialen door of in opdracht van de gemeente zijn onderhoudsarm, herbruikbaar (circulair) en maximaal vandalismebestendig.

* Scheiding van afval moet ook mogelijk worden bij appartementen in de gemeente. Dit moet worden opgenomen in de afvalverordening.

* Inwoners weten soms geen raad met organisch afval. Het verdwijnt meestal in de container die het eerst wordt geleegd. Een schillenboer 2.0 is n.a.v. experimenten elders in Nederland een betaalbare en kansrijke oplossing. Hij of zij haalt organisch afval op. Een proef laten uitvoeren en bij succes verder uitrollen.

 

Een grote uitdaging, maar door samen te streven naar een circulaire economie in 2050 moet dit toch lukken?Klaas de Jager

Fractievoorzitter

Deel dit bericht

Labels: