Kort verslag Jaarvergadering PB Oostmahorn d.d. 23.04.19

IMAG1012.jpg
ChristenUnie Noardeast-Fryslan
Door Webredactie Noardeast-Fryslân op 24 april 2019 om 10:44

Kort verslag Jaarvergadering PB Oostmahorn d.d. 23.04.19

Namens de Raad Noardeast-Fryslan: Klaas de Jager.
Kort verslag Jaarvergadering PB Oostmahorn d.d. 23.04.19
Namens de Raad Noardeast-Fryslan: Klaas de Jager.

Na een goede ontvangst op de ms “Vlinderbalg” aan de oude veerhavenvan Oostmahorn opent de voorzitter de ledenvergadering. Zo goed als alle inwoners (20) zijn vertegenwoordigd. De gebruikelijke verslagen passeren de revu.

Het afgelopen jaar zijn veel zaken aangepakt zoals de oude veerhaven, wildgroei van groen achter de dijk, maaien driehoekje bij jachthaven. Begin april ‘19 is er uitleg geweest over het Sud-Ie project. De peilschaal krijgt binnen afzienbare tijd een facelift.

Bij lopende zaken en rondvraag komen er nogal een aantal veiligheidsaspecten aan de orde:

  • hoge snelheden van verkeer, ondanks de reeds getroffen maatregelen. Is het tijdelijk plaatsen van een smiley (lachen bij keurige snelheid en huilen bij te hoge snelheid) een idee?;
  • Wildparkeren: veel dagjesmensen parkeren hun auto her en der in en langs de straatkant. Gaan met de fiets weg en zorgen voor veel overlast omdat hun auto op een plek staat waar inwoners er last van hebben. Kan er niet via bebording worden verwezen naar het parkeerterrein bij Esonstad? Is immers een gemeentelijk terrein;
  • Kruising Jewier is erg gevaarlijk. Voorrangssituatie aan te passen?;
  • Oostmahorn is niet rolstoel toegankelijk. Hier iets aan te doen?;
  • Er is 3 jaar geleden al eens een grasbak beloofd. Tot heden nog niet geplaatst;
  • Oostmahorn heeft geen dorpshuis. Wanneer inwoners bij elkaar willen komen, dan kan dat alleen in een horecagelegenheid;  
  • Zou de openbare straatverlichting kunnen worden vervangen naar een idee zoals in Dokkum? Is nu oerlelijk.

Zo rond 21.00 uur is de vergadering gesloten

Deel dit bericht

Labels: