In gesprek met...

IMAG0865.jpg
ChristenUnie Noardeast-Fryslan
Door Webredactie Noardeast-Fryslân op 30 januari 2019 om 23:22

In gesprek met...

Naast onze werkbezoeken op de woensdagmiddag, zijn wij ook in gesprek met burgers welke tegen allerlei bestuurlijke zaken aanlopen. Deze keer gaat het over een zonneweide aan de Oostzijde van Kollum.

23 januari. Koude wind, snel naar binnen bij familie Dam waar een delegatie van omwonenden zit te wachten. Na een korte voorstelronde gaan wij in gesprek over:
Zonneweide Jummaheerd. Groenleven is de initiatiefnemer. Een aantal omwonenden heeft ons benadert om in gesprek met hen te gaan over fase 2. Men vraagt aandacht voor de besluitvorming aangaande het ontwerpbesluit 2e fase en hun zienswijze.

Vanuit de Kollumerlandse raad is meteen (1e fase, afgeven verklaring van geen bezwaar) door de fractie ChristenUnie aangegeven niet met de plannen van Groenleven te willen instemmen. Alleen al het hele communicatietraject omtrent het idee heeft veel stof doen opwaaien. Hierbij komt ook dat de ChristenUnie geen zonneweides wenst op productieve landbouwgrond. Vanuit de 1e fase loopt er nog een hoger beroep. De rechtbank heeft de omwonenden in de bezwaarprocedure 1e fase aanoverigens in het ongelijk gesteld.

Een van de aandachtspunten is de brandveiligheid en het rapport van de Brandweer hierover. Daarnaast is de uitvoering van beschoeiing en hekwerken onbekend alsmede de toegangswegen. Ook dienen de rijen panelen korter te worden met een max van 120 meter. Het college van destijds heeft aangegeven de impact van de weide zo veel als mogelijk te beperken. Vooraf gaand aan het ontwerpbesluit heeft de toenmalige gemeente meerdere partijen geconsulteerd (bijv. Hus en Hiem, Brandweer Fryslan) echter zonder dat de omwonenden erbij betrokken zijn geweest. Dat vindt men heel erg jammer.

Er wordt ons verzocht om:
Naast bestaande planschade regelingen zeker aandacht te vestigen op de (brand)-veiligheid, inrichtingsvorm en zo mogelijk economische schade en goed na te denken
over het niet verstrekken van de vergunning op basis van de huidige aanvraag.

Deel dit bericht

Labels: