Debat Nota Kapitaalgoederen 2022-2026 - Inbreng ChristenUnie

begroting.jpg
ChristenUnie Noardeast-Fryslan
Door Webredactie Noardeast-Fryslân op 11 juni 2021 om 19:30

Debat Nota Kapitaalgoederen 2022-2026 - Inbreng ChristenUnie

Onderstaand de bijdrage van ChristenUnie Noardeast-Fryslân in het debat Kapitaalgoederenbeheer van donderdag 27 mei 2021

“Voorzitter,

Dank voor de informatie en raadsvoorstel. Er is heel veel tijd en energie gestoken in het in kaart brengen van de gemeentelijke eigendommen. Nu kunnen wij met ons allen zitten bakkeleien over hoe het nu zover heeft kunnen komen en in het verleden blijven hangen. Dat is wat onze fractie niet wil doen. Er zal een hoop moeten gebeuren, toch. Wij steken daar liever onze energie in. Vorig jaar zijn er door ons collega al signalen afgegeven dat er "problemen" met de Kapitaalgoederen zijn. Het raadsvoorstel geeft ook aan hoe belangrijk het is dat ICT systemen functioneren en up-to-date zijn. Voor de komende 5 jaar is voor Laag bijna 19 mio nodig en voor Basis rond de 15 mio. Raad, dit zijn voor onze fractie schokkende bedragen.

Extra budget voor de komende 5 jaar: basis € 3.750.000,= en laag € 3.015.000,=

Wanneer wij gaan voor nivo Laag, dan wordt er het komend jaar tov Basis iets meer dan 750K minder uitgegeven, maar zal er dan in de loop van de komende jaren alsnog geen kapitaalvernietiging plaatsvinden? Laag zien wij als de bodem. Wat nu wanneer wij met ons allen door de bodem zakken? Dat is wat onze fractie zeker niet wil. NeF wil zich als een toeristengemeente presenteren. Houd uitstraling en beeldvorming helder voor ogen. Hier komt bij dat, mbt bijv wegen-onderhoud de verkeersveiligheid in het geding kan komen waarbij de gemeente aansprakelijk gesteld kan worden. Hier staat tegenover dat wij in onze gemeente geen oerwoud aan waarschuwingsborden willen zien.

Onze fractie heeft een aantal vragen gesteld mbt mogelijk areaal af te stoten. Om 1-2-3 deze weg in te slaan, vindt onze fractie te kort door de bocht en wacht de PPN hieromtrent af. (Wat levert af te stoten areaal, bijv. Verkoop gebouwen op). Wij willen toch niet terug naar puinpaden en de charmes van bruggetjes.

 Een idee welke binnen onze fractie leeft is, om onze inwoners in te schakelen bij bijv groenonderhoud in eigen straat of wijk. Dit zou bijv door de dorpsbelangen kunnen worden gecoördineerd.

Straatverlichting: in veel woonwijken branden ‘s nachts veel lantaarns. Behalve op kruispunten, t-splitsingen en bochten zou vlgs onze fractie de lantaarns om-en-om uit kunnen (denk bijv aan lichtvervuiling/Dark Sky Park versus toerisme. Tevens is het goed voor Flora & Fauna. Neem ook de verschillen van kleur in straatlicht en hoor graag hoe de andere fracties hier tegenover staan.

Dat er keuzes gemaakt moeten worden, is wel duidelijk. Verzamelde info uit de Oanheakker staat haaks.op nivo Basis. Het zou ons als raad sieren te luisteren naar de wensen van de burgers. Onze fractie kiest voor Basis en zien kapitaalgoederenbeheer ook als een onderdeel van ons Rentmeesterschap”.

Dank.

Klaas de Jager

Fractievoorzitter ChristenUnie Noardeast-Fryslan

Bijlagen

Deel dit bericht