Klaas de Jager over 'Startnotitie Kapitaalgoederenbeheer'

weg.jpg
ChristenUnie Noardeast-Fryslan
Door Webredactie Noardeast-Fryslân op 10 februari 2021 om 23:03

Klaas de Jager over 'Startnotitie Kapitaalgoederenbeheer'

Donderdag 04 Februari jl. is in het Beslut de Startnotitie “Kapitaalgoederenbeheer” aan de orde geweest en vastgesteld. In de bijlage vindt u de 'Routekaart Kapitaalgoederenbeheer'. Onze fractievoorzitter, Klaas de Jager, heeft zijn bijdrage als volgt verwoord.

Voorzitter,

Onze fractie CU dankt u voor het raadsvoorstel, de Startnotitie en Routekaart Kapitaalgoederenbeheer. Moeilijke woorden, maar het gaat om de openbare ruimte (bijna alles buiten de voordeur). Beter bekend als "wonen en omgeving". Wanneer ik een huis bezit, verwachten mijn gezinsleden dat ik er goed op pas, tijdig onderhoud pleeg en installaties veilig en gebruiksvriendelijk zijn.

Zo ook voor de kapitaalgoederen in onze gemeente. Denk aan riolering, wegen, bruggen, openbaar groen. Naast burgers zijn er ook toeristen en ondernemers welke er gebruik van maken. Dat dit onderwerp voor ons belangrijk is, is wel duidelijk, Immers, er gaan naast het gebruik ook vele en grote geldstromen in om. “Burgers willen wel waar voor hun geld” is een bekend credo.

In het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV) zijn wettelijke eisen vastgesteld voor begrotings- en verantwoordingsdocumenten van provincies en gemeenten. Daaronder vallen ook een paar belangrijke bepalingen voor het financieren en uitvoeren van beheer en onderhoud. Gemeentes horen actuele beheer- en onderhoudsplannen te hebben voor de kapitaalgoederen en de financiële consequenties vertaalt te hebben in de begroting. Op dit moment zijn de plannen (staat in het raadsvoorstel) niet actueel. De financiële consequenties van de nieuwe plannen zullen opgenomen worden in de begroting van 2022 welke wij dan ook vol vertrouwen tegemoet zien.

Tot slot: een opsteker vindt onze Fractie de routekaart. Duidelijk en overzichtelijk. Naast het meenemen vd Raad, zullen ook onze burgers erbij worden betrokken bij de invulling en daar is de routekaart een mooi instrument voor”.

Klaas de Jager

Bijlagen

Deel dit bericht