College van B&W beantwoordt vragen over seniorenvoorlichting en huisbezoeken aan 75+’ers

Gesprek
ChristenUnie Noardeast-Fryslan
Door Webredactie Noardeast-Fryslân op 7 januari 2021 om 22:46

College van B&W beantwoordt vragen over seniorenvoorlichting en huisbezoeken aan 75+’ers

Eind 2020 heeft de fractie van de ChristenUnie in Noardeast-Fryslân schriftelijke vragen gesteld over seniorenvoorlichting en preventieve huisbezoeken aan 75+’ers binnen deze gemeente. Het college van B&W van de gemeente Noardeast-Fryslân heeft de vragen van de CU-fractie inmiddels beantwoord.

De ChristenUnie was benieuwd of iedere inwoner uit de doelgroep inmiddels was benaderd. Ook wilde de ChristenUnie graag willen weten hoe de voorlichters van de gemeente en de ouderen in de gemeente de seniorenvoorlichting en/of preventie huisbezoeken hebben ervaren. Tevens was de ChristenUnie Noardeast-Fryslân benieuwd of ook kerken ingeschakeld worden bij zingevingsvragen.Uit de antwoorden van het college van burgemeester en wethouders blijkt dat, ook vanwege de coronamaatregelen, nog niet alle inwoners uit de doelgroep zijn benaderd. Als alternatief voor de huisbezoeken zijn er proactieve belrondes ingezet door Timpaan en het Bolwerk voor senioren die eerder waren aangeschreven en ook mantelzorgers die in beeld zijn. In het tweede halfjaar hebben de senioren in voormalig Kollumerland en een groot deel in voormalig Ferwerderadiel een brief ontvangen dat zij zich kunnen aanmelden voor een telefoongesprek. In voormalig Dongeradeel is er via de belrondes aandacht besteed aan seniorenvoorlichting.

De belrondes worden zowel door de voorlichters als de ouderen positief ervaren. De ouderen stellen het contact erg op prijs. Senioren binnen onze gemeente, vooral ook alleenstaanden, geven aan blij te zijn met de aandacht en een luisterend oor. Er zijn ook ouderen die aangeven het sociale contact te missen. Een deel van de ouderen wil ook graag teruggebeld worden. Het Bolwerk en Timpaan pakken dit op in een volgende belronde.

Kerken in de gemeente Noardeast-Fryslân worden ingeschakeld bij zingevingsvragen. Zo geeft Het Bolwerk ouderen ook informatie waar men terecht kan met vragen op het gebied van zingeving. Vanuit het Mienskipswurk en het project Vrijwillig Dichtbij zijn er waardevolle contacten ontstaan met kerken in de regio. De fractie van de ChristenUnie bedankt het college van B&W voor de beantwoording van de vragen en heeft een goed beeld gekregen van de stand van zaken op het gebied van de seniorenvoorlichting en de preventieve huisbezoeken aan 75+’ers.

Bijlagen

Deel dit bericht