Presentatie over kleine windturbines

Lauwersmeer.jpg
ChristenUnie Noardeast-Fryslan
Door Webredactie Noardeast-Fryslân op 30 november 2020 om 23:14

Presentatie over kleine windturbines

Afgelopen week is de raad geïnformeerd over het beleid van kleine windturbines in onze gemeente. Onder “klein” wordt verstaan een windmolen met ashoogte van max. 15 mtr. Dit noemen wij het “Groninger model”.

Tijdens de coalitiebesprekingen is het wel/niet toestaan van windmolens een punt van onderhandeling geweest. Wij, de fractie van ChristenUnie Noardeast-Fryslân, hebben ons toen sterk gemaakt voor dit model, en dit is als zodanig ook in het coalitieakkoord verwoord. Enige tijd geleden heeft Provincie Friesland haar beleid hierin gewijzigd en o.a. dit type windmolen toegestaan. De presentatie is zeker de moeite waard om te bekijken.

Bijlagen

Deel dit bericht