Plan van aanpak GSP en Biodiversiteitsplan

Lauwersmeer.jpg
ChristenUnie Noardeast-Fryslan
Door Webredactie Noardeast-Fryslân op 25 oktober 2020 om 10:50

Plan van aanpak GSP en Biodiversiteitsplan

In de Raadsvergadering van 22 oktober jl., heeft de Raad het Plan van aanpak GSP en Biodiversiteitsplan aangenomen. Ons fractielid Jan Dekkema heeft deelgenomen aan de werkgroep om te komen tot het plan. Biodiversiteit is ook onderdeel van ons Coalitieakkoord.

Biodiversiteit staat hoog in het vaandel van CU NeF. Wat als...: als we het niet doen worden doelen uit de Coalitieagenda en Raadsagenda niet gehaald. Daarnaast wordt er geen uitvoering gegeven aan de door de gemeenteraad vastgestelde Startnotitie Biodiversiteit. Daarnaast wordt het beleid van de voormalige gemeenten Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Ferwerderadiel dan niet geharmoniseerd.

Met vele gevolgen:
Geen stappen richting een duurzame gemeente;
Geen visie en strategie op het gebied van groen en biodiversiteit. Het ontbreken van de kaders zorgen voor onduidelijkheid intern en extern. De medewerkers van de gemeente hebben dan geen handvatten om keuzes uit te leggen aan de burgers. Er kan veel onbegrip ontstaan;
Er wordt dan geen gehoor gegeven aan de wens vanuit de Mienskip om de biodiversiteit te behouden en versterken; 
Er wordt dan niet ingespeeld op huidige ontwikkelingen als klimaatveranderingen en duurzaamheid;
Er is dan geen leidraad om het gemeentelijk groen te beschermen en versterken.

Nieuwsgierig? Lees dan het hele plan!

Bijlagen

Deel dit bericht