Regenbooggemeente???

rainbow-1909_1920.jpg
ChristenUnie Noardeast-Fryslan
Door Webredactie Noardeast-Fryslân op 2 oktober 2020 om 19:43

Regenbooggemeente???

Inbreng van de ChristenUnie tijdens de raadsvergadering van 01.10.2020

Nederland is een land waarin ieder mens gelijke rechten heeft, maar waar niet ieder mens recht wordt gedaan. Als ChristenUnie erkennen wij het maatschappelijk probleem dat de LHBT-groep ervaart en willen graag bijdragen aan een maatschappelijke discussie en bewust wording. Om hun positie in de maatschappij te verbeteren. Maar laten we die discussie dan breder trekken en ook kijken naar andere minderheden in de maatschappij, naar allen die discriminatie ervaren, buiten gesloten worden en met geweld worden geconfronteerd. Zoals mensen met een andere huidskleur “ black lives matter” (gehandicapten, vluchtelingen, joden etc.).

Het voorliggende voorstel vinden wij hiervoor niet toereikend en het hijsen van de regenboogvlag neigt naar symboolpolitiek.
Wij kunnen ons dan ook niet vinden in het voorstel. Het is te veel toegespitst op 1 specifieke doelgroep. En vraagt om een uitzonderingspositie.
De hoop die de regenboog vlag geacht wordt uit te stralen is bij ons in Nederland al bij wet geregeld (artikel 1 van de grondwet) Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
Dit betekent dat het hijsen van onze nationale driekleur voldoende uitstraling heeft en ruimte biedt voor alle Nederlanders.
Bovendien heeft regenboog heeft vanuit Bijbels perspectief een andere betekenis: God gaf Noach na de zondvloed de regenboog als teken van hoop. Hoop voor alle mensen, ongeacht geaardheid, huidskleur, religie of wat dan ook. Hoewel wij tegen het raadsvoorstel zullen stemmen, hopen wij van harte dat er in onze gemeente ruimte en respect is voor iedere minderheidsgroep.

Tot slot;Als raadsleden van de ChristenUnie zijn wij navolgers van Christus. En Jezus geeft ons de opdracht: “Heb God lief boven alles en je naaste als je zelf.”  Een opdracht die wij van harte na willen volgen! Want ieder mens is kostbaar en waardevol Godsgeschenk, wie hij of zij ook is. Ieder mens is een naaste om lief te hebben.

Deel dit bericht