Toekomstplannen gemeentehuis Noardeast-Fryslân

ChristenUnie Noardeast-Fryslan
Door Webredactie Noardeast-Fryslân op 28 november 2019 om 08:01

Toekomstplannen gemeentehuis Noardeast-Fryslân

Ons College heeft de Raad meerdere malen bijgepraat over een indicatieve optie voor uitbreiding van het gemeentehuis te Dokkum. Dank daarvoor. Wij als Raad hebben nog geen kaders gesteld over de verbouw-/uitbreidingsplannen anders niet dat er een loketfunctie (buiten Dokkum en Damwoude) in zowel Ferwert als Kollum dient te blijven.
Er blijkt “op straat” nogal wat onduidelijkheid te bestaan over de bedragen: “moet een nieuwe Raadszaal 8 mio kosten?” Nee, telkens weer uit te leggen dat deze is begroot op bijna 1,268 mio. Een groot deel gaat op aan het energieneutraal maken van de panden. Ben zelf ergens label E tegen gekomen. Er moet dus veel gebeuren!.


Wij vinden het belangrijk dat onze ambtenaren goed zijn gehuisvest. Wat ons opvalt is, dat de personele bezetting op bijv. de maandag een topdag is terwijl op de vrijdag er een minimale bezetting er is. Wordt er rekening gehouden met de dienstverlening op de vrijdag? Het is niet meer van deze tijd, dat op de vrijdagmiddag ambtenaren niet meer bereikbaar zijn. Hier staat tegenover dat op de koopavond de bali gemeentehuis wel open is. Naast werkplekuitbreiding zien wij graag ook een betere personele planning en bezetting van afdelingen.


Er liggen 3 kerkgebouwen rondom het gemeentehuis. De Remonstrantse kerk lijkt o.i. te klein. Waarom is het idee Bonifatius kerk of de Grote Kerk aan de Markt versus Raadzaal niet in de plannen meegenomen en dus buiten de kaders van het bestemmingsplan te gaan kijken? Hiermee, vinden wij, is onduidelijk of er kosteneffectieve alternatieve opties buiten beeld zijn gebleven. Onze fractie vindt ook de publieke toegankelijkheid van de Raadszaal straks van groot belang en deze zal niet onder moeten doen van de huidige Raadzaal in Kollum. In deze context kan het van belang zijn om dus ook alternatieven van een Raadszaal op “maaiveldhoogte” te hebben.


Onze fractie vindt nader onderzoek, via bijv. een Quickscan, naar haalbaarheid minimaal gewenst (zowel technisch, financieel (investering) en exploitatie/begroting) maar ook betaalbare alternatieven in bebouwd gebied te onderzoeken waarbij de uitkomsten aan de Raad worden voorgelegd voordat vervolg-stappen richting besluitvorming worden genomen. Tot slot de vraag hoe de OR tegenover de plannen staat?Klaas de Jager
Fractievoorzitter ChristenUnie Noardeast-Fryslan(Fotobron: Omrop Fryslân)

Deel dit bericht

Labels: