Opinie: Herwaardering voor de boer!

hahn-3607866_960_720.jpg
ChristenUnie Noardeast-Fryslan
Door Webredactie Noardeast-Fryslân op 19 september 2019 om 14:19

Opinie: Herwaardering voor de boer!

De helft van de Nederlandse veestapel moet weg, aldus D66. GroenLinks wil nog verder gaan door alle boeren ons land uit te jagen!  Dit soort uitspraken raken niet alleen de boeren, maar ook ons als politiek diep. In ieder geval de gemeentelijke politiek in Noardeast-Fryslan! 

Onze boeren liggen al een aantal jaren onder vuur.  Ziektes, te intensief, overproductie. En nu krijgt deze bedrijfstak ook nog de schuld van het stikstofprobleem…  .

Welke sectoren hebben ooit offers gebracht ten gunste van de landbouw? De laatste 4 jaar heeft de landbouw 50.000 hectare ingeleverd ten gunste van natuur en infrastructuur. Ons land is al lang geen boerenland meer. Op dit moment is slechts nog 1,5% van de beroepsbevolking boer. 

Elke dag stoppen er 3 agrariërs met hun bedrijf. Hierdoor wordt ook hun stem in het politieke debat kleiner en kleiner. Er wordt vaker over dan met ze gepraat.

De agrarische tak is ook dit jaar zwaar op de proef gesteld. En veelal onterecht. Juist onze boeren doen hun uiterste best voor de samenleving en dierenwelzijn: koeien lopen in de wei, men werkt aan een betere weidevogelstand, men wast lucht om ammoniak op te vangen, onderhoud elzensingels en houdt “Open Dagen” (bijv. “Kom in de kas”).  Maar telkens weer gaat de beschuldigende vinger naar de landbouw. 

Er zal een veel eerlijker handelsketen moeten komen waardoor de macht van de supermarkten behoorlijk wordt ingeperkt. Zij willen immers de laagste prijsgarantie voor de hoogste kwaliteit!

Ook de consument zal de knop moeten omzetten. Er wordt nog steeds te veel voedsel verspilt en weggedaan. We kopen nieuwe aardappelen van Malta, tomaten uit Spanje etc. in plaats van lokaal en seizoensgebonden. Zien wij het belang nog in van een van onze eerste levensbehoeften: voedsel? Waarom kopen wij niet rechtstreeks van “de boer” melk, aardappelen, fruit, groentes, eieren en bloemen? Voordelen hiervan zijn, dat burgers zien waar ons voedsel vandaan komt, het vers genuttigd kan worden en meestal ook nog goedkoper is dan in het schap van de supermarkt. Zonder plastics of folie…

Wij zijn in ieder geval erg trots op onze boeren, hun producten en hun innoverende bedrijfstak!Klaas de Jager

Fractievoorzitter ChristenUnie 

Noardeast-Fryslan

Deel dit bericht

Labels: