ChristenUnie Noardeast-Fryslân te gast in het Lichtpunt

Lichtpunt.jpg
ChristenUnie Noardeast-Fryslan
Door Webredactie Noardeast-Fryslân op 2 april 2019 om 19:36

ChristenUnie Noardeast-Fryslân te gast in het Lichtpunt

Op 28 maart heeft een kleine delegatie van de ChristenUnie fractie een werkbezoek gebracht aan het Lichtpunt te Kollumerzwaag. Het doel was om kennis te maken met (de organisatie van) het Lichtpunt. De fractieleden hebben een gesprek gehad met de coördinator van het Lichtpunt en een aantal bestuursleden.

Het Lichtpunt is een stichting in Kollumerzwaag die vanuit een christelijke levensovertuiging onderdak en dagbesteding biedt aan mensen die dat nodig hebben. In de boerderij zijn nu elf appartementen gesitueerd en één crisis opvangkamer. Naast de opvangboerderij staat een woning met twee appartementen. Door de brand in december 2017 zijn er tijdelijk minder opvangplaatsen. Inmiddels zijn er vergevorderde plannen voor nieuwbouw, waardoor het Lichtpunt meer opvang kan bieden.

Uit het gesprek bleek dat de behoefte aan opvang groot is, en dat het Lichtpunt dan ook vaak vol zit. Ook dan ondersteunen de medewerkers in het zoeken van andere geschikte opvang. Voor noodsituaties beschikt men over een crisiskamer.

Naast de opvang staat het Lichtpunt bekend om de loods waarin tweedehands goederen worden verkocht. Door deze verkoop wordt een gedeelte van de zorg gefinancierd.

Het Lichtpunt heeft een zestal beroepskrachten in dienst zoals de coördinator, een beheerder en verscheidene maatschappelijk werkers. Daarnaast draait de hele organisatie op 200 vrijwilligers. Zonder deze groep is de opvang onmogelijk.   

Bijzonder trots is men op de certificering Harmonisatie Kwaliteitsontwikkeling Zorg (HKZ). Hierdoor heeft de organisatie de kwaliteit van zorg hunnen verhogen en waarborgen. Ook blijft de stichting dan voldoen aan de wettelijke eisen van financiering vanuit de WMO.

De verwachting is dat de nieuwbouw van de appartementen in de loop van 2020/2021 klaar is. De fractie is hier zeer benieuwd naar en zal dan zeker terug komen voor een nieuw bezoek.

Deel dit bericht

Labels: ,