Spreekuur 13 maart 2019

Gesprek
ChristenUnie Noardeast-Fryslan
Door Webredactie op 18 maart 2019 om 21:45

Spreekuur 13 maart 2019

Een paar inwoners van Engwierum heeft ons benaderd om het spreekuur te gebruiken voor een toelichting op nieuwbouwplannen voor een ligboxenstal te Ee.

Al geruime tijd is deze inwoner bezig om zijn bouw-/verbouwplannen met de gemeente rond te krijgen. Echter, het proces verloopt moeizaam. Buren hebben bezwaar tegen de plannen. Inmiddels loopt er een hoorzitting. Overleg met FUMO gevraagd. Plannen zijn de FUMO al reeds voorgelegd waarbij er geen milieuproblemen zijn geconstateerd. Omgevingsvergunning: het omgevingsburo wil graag voortgang in de afhandeling van de vergunning.

Tot slot hebben wij afgesproken om woensdag 20 maart a.s. de situatie ter plekke te bekijken waarbij ook onze wethouder aanwezig zal zijn.

PS: het mooie van zo’n spreekuur is dat mensen zo kunnen komen binnen lopen en een praatje willen maken zoals een griffiemedewerker of bode.

Klaas de Jager
Fractievoorzitter ChristenUnie Noardeast-Fryslân

Deel dit bericht

Labels: ,