In gesprek met de kiezer... (Deel 1)

DSC_7538.JPG
ChristenUnie Noardeast-Fryslan
Door Webredactie Noardeast-Fryslân op 14 februari 2019 om 10:16

In gesprek met de kiezer... (Deel 1)

Oosternijkerk/Bollingwier. Onze fractievoorzitter In gesprek met de kiezer… Na de verkiezingen van 21 november jl. is het proces rondom en coalitievorming in een stroomversnelling gekomen. Voorafgaand is ons zeer frequent gevraagd wie de beoogd wethouder vanuit de ChristenUnie zal zijn. Namen vanuit onze regio circuleerden, onze fractievoorzitter is meerdere malen gevraagd en vanuit ons partijburo is het nodige gedaan.

Waarom een wethouder van buiten Noardeast-Fryslân? Zelfs buiten onze provincie… Heeft toch alleen maar nadelen? Tijdens de verkiezingsdebatten en -campagne is frequent ons de vraag gesteld wie gezien werd als mogelijke kandidaat wethouder. Zelf ben ik ook regelmatig met de vraag/opmerking geconfronteerd dat men mij als wethouderskandidaat zag. Mijn antwoord is steeds geweest dat ik deze periode (3 jaar en 3 maanden) niet beschikbaar ben als wethouder. Onze opdracht voor deze periode is, vind ik, te bouwen aan de nieuwe gemeente, onze fractie en wekelijks met de burgerij in contact te staan. 

Gaandeweg de informatierondes werd ons steeds duidelijker met een persoon te gaan schakelen die mogelijk onze wethouder zou kunnen zijn. Er circuleerden allerlei namen. Zowel binnen de nieuwe gemeente als ruim daar buiten. Personen welke in het verleden al een wethouderschap hebben vervuld, dragen een historie bij zich en hebben hun eigen netwerkjes. De rugzak is dan vaak heel erg gevuld. Dit kan zeer nadelig uitwerken.

Onze keuze om iemand van buiten de regio en zelfs uit een andere provincie voor te dragen heeft zoal z’n voordelen: is vrij van last en ruggespraak; start fris, frank en vrij in een nieuwe, ja totale nieuwe, gemeente waarbij alles opgebouwd moet worden. In het traject voorafgaand aan de herindeling, heeft de fractie CU Kollumerland geopperd om naar het Oosten te kijken en daarbij denkend aan de Marne. Wanneer deze gemeente zou zijn samengegaan met “oude” gemeenten DFK, dan kwam het hele Lauwersmeergebied in een nieuwe gemeente te liggen. Dat zou pas geweldig zijn, toch?

Na een aantal gesprekken (kennismaking en fractieoverleg) met Theo Berends (nu onze CU-wethouder), toen wethouder gemeente Eemsmond en raadslid CU stad Groningen, zijn wij van mening geweest om Theo voor te dragen. Theo is ook bij de coalitie-onderhandelingen betrokken geweest en ligt erg goed bij het College van B&W.

Een nadeel zou kunnen zijn, dat een persoon buiten de gemeente onbekend is met de gemeente en haar inwoners. Hoe men hier leeft en met name hoe men denkt. Wanneer onze wethouder het Sociaal Domein in z’n portefeuille had, ja dan had dit problemen op kunnen leveren. Om de regio te leren kennen, gaan wij als fractie bijna elke woensdagmiddag op werkbezoek (zie hiervoor de verslaglegging op onze website). Indien mogelijk gaat ook de wethouder mee waarbij de Friese taal geen probleem is.

Overigens, vanuit het College worden ook frequent dit soort activiteiten georganiseerd.

Zo blijkt maar weer, er gaat dus toch iets boven Groningen: Noardeast-Fryslân

Deel dit bericht

Labels: