Uitbreidingsplannen Mariën Zathe te Kollumerzwaag

IMG_20181005_160943
ChristenUnie Noardeast-Fryslan
Door Webredactie Noardeast-Fryslân op 8 oktober 2018 om 11:00

Uitbreidingsplannen Mariën Zathe te Kollumerzwaag

Een delegatie van de ChristenUnie Noardeast-Fryslân heeft op 5 oktober een werkbezoek gebracht bij zorgboerderij Mariën Zathe te Kollumerzwaag. Eelke Broersma en Ienske Meindertsma bieden samen met twee fulltime medewerkers, een jobcoach en twee paardencoaches dagbesteding, begeleid werken en leer-werktrajecten aan mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

‘Door te werken in kleine groepjes van maximaal 4 deelnemers komt iedereen zo goed mogelijk tot zijn recht.’, aldus mevrouw Meindertsma. Men kan kiezen voor groen, dierverzorging of techniek/bouw. Deelnemers kunnen bij Mariën Zathe blijven, of ze kunnen doorstromen naar een betaalde baan, of naar school. De deelnemer staat steeds centraal. Daarnaast biedt Mariën Zathe logeeropvang aan. Ook biedt de zorgboerderij een plek aan een kleinschalig paardenrusthuis voor gepensioneerde paarden en aan de moestuinvereniging uit Kollumerzwaag.

De bedoeling is om volgend jaar te starten met begeleid wonen op de huidige locatie. Hiervoor zal de huidige locatie moeten worden uitgebreid. Er worden 15 zorgappartementen gerealiseerd. Binnenkort wordt begonnen met nieuwbouw. Niet alleen de energievoorziening zal duurzaam zijn, maar ook de te gebruiken materialen voor de bouw zullen het etiket duurzaam moeten hebben. ‘Een gezond gebouw bevordert mede de gezondheid van de bewoners’, aldus de heer Broersma. Verder zullen zoveel mogelijk lokale ondernemers ingeschakeld worden bij de nieuwbouw, die naar verwachting eind 2019 gereed zal zijn. Dan zal het complex zorg gaan bieden aan vijftien personen, die begeleid gaan worden door tien medewerkers fulltime.

Na een rondleiding over het terrein vertrok de ChristenUnie delegatie, diep onder de indruk van de opgedane ervaringen, met de toezegging tijdens de bouw graag terug te komen.

Deel dit bericht

Labels: ,