De kracht van samen

2018 VP - Hoofdkolom
ChristenUnie Noardeast-Fryslan
Door Webredactie op 18 september 2018 om 14:25

De kracht van samen

De kracht van samen. Dat is de titel van ons verkiezingsprogramma. Het is niet zomaar een programma. Het laat zien dat wij geloven in de samenleving. Politiek is geen wondermiddel. De ChristenUnie wil niet alleen vóór de inwoners van onze gemeente aan het werk gaan, maar vooral mét de inwoners. Alleen samen komen we verder.

Het toon van het programma is hoopvol en realistisch. Hoopvol, omdat er mooie dingen gebeuren in onze nieuwe gemeente. In buurten en wijken, kerken en verenigingen. Die ontwikkelingen moeten volop de ruimte krijgen. Daarvoor is een bescheiden overheid nodig, die ruimte biedt aan mensen. Meer vertrouwen, minder regels.

En realistisch, omdat verbeteringen niet vanzelf gerealiseerd worden. Daar is soms een steuntje in de rug voor nodig. Er zijn ook mensen die buiten de boot dreigen te vallen. Samen met de directe omgeving van mensen moet onze plaatselijke overheid beschermen wat kwetsbaar is. Een schild voor de zwakken zijn!

Alle onderwerpen in het verkiezingsprogramma hangen onder een grote paraplu met drie uitgangspunten:

  1. Samenleven en werken. Drie ‘oude’ gemeenten met een stad en een heleboel dorpen en buurtschappen gaan samen één nieuwe gemeente vormen. Dat gaat niet vanzelf. De ChristenUnie wil verbinden en tegenstellingen overbruggen. Mensen en hun netwerken bij elkaar brengen, zoals ondernemers en onderwijsinstellingen. Wij willen de kracht van samen benutten!
  2. Iedereen telt mee. De ChristenUnie staat voor een samenleving waarin iedereen meetelt en ook meedoet. Iedereen is waardevol. De ChristenUnie geeft bijzondere aandacht aan mensen die vanwege hun inkomen, hun beperking of hun leeftijd kwetsbaar zijn. De overheid is er om hen te beschermen en te helpen mee te doen.
  3. Toekomst voor onze kinderen. Vertrouwen in de toekomst vraagt om een overtuigende keuze voor de nieuwe generatie. Een gezonde en groene economie is nodig. De ChristenUnie staat voor rentmeesterschap. Dat betekent: samen zuinig zijn op de schepping en zorgen voor een leefbare wereld voor de volgende generaties.

Deel dit bericht

Labels: ,