ChristenUnie Noardeast-Fryslân op werkbezoek bij Koekjesfabriek Hellema Hallum

20181011_165026
ChristenUnie Noardeast-Fryslan
Door Webredactie Noardeast-Fryslân op 17 oktober 2018 om 15:35

ChristenUnie Noardeast-Fryslân op werkbezoek bij Koekjesfabriek Hellema Hallum

Onze fractie werd donderdag 11 oktober hartelijk welkom geheten in de fabriek Hellema Hallum door de tweekoppige directie Gerrit en Hille Hellema.

Voordat wij een rondleiding door de prachtige innovatieve fabriek kregen, vertelden de heren Hellema eerst een stukje ontwikkelingsgeschiedenis van het familiebedrijf dat sinds 1861 z’n wortels heeft in Hallum, momenteel nog Ferwerderadiel. Daarna werd er ook aangegeven hoe er gewerkt wordt en welke inspanningen dat vraagt. En wie voor het bezoek dacht dat we hier met een lokaal of op z’n best met een regionaal fabriekje te maken zou den hebben, kwam er tijdens het bezoek wel achter dat Hellema Koekjes een bedrijf van internationale allure is. Indrukwekkend.

Hellema Hallum is een familiebedrijf dat z’n afzet en contacten over de hele wereld heeft. Op advies van een uit Fryslân afkomstige Amerikaanse collega uit Louisville, ging Hellema zich al snel richten op de supermarkten. Die waren in Amerika toen in opkomst en dat zou in Europa ook gebeuren, aldus die Amerikaanse collega. En het werd bewaarheid. De kracht van Hellema is ook dat ze niet via tussenpersonen werken. Dat scheelt tijd en geld. Intussen heeft Hellema in Amerika een eigen distributiecentrum en zijn er nauwe contacten in Zuid-Amerika; ook worden er al koekjes in Korea en China verkocht dank zij contactpersonen, die dergelijke relaties leggen voor Hellema. In Hallum in de fabriek werken een kleine 300 man met een vaste baan en op bepaalde tijden laten ze zo’n 125 tijdelijk invliegen. Indirect hebben de werkzaamheden in de fabriek dus aanzienlijke invloed op de werkgelegenheid in het westelijk deel van de nieuw te vormen gemeente Noardeast-Fryslân.

Ook op de veranderingen proberen ze zo goed mogelijk in te spelen. Het gebruik van suiker staat onder druk in verband met overgewicht. Dus er wordt ook gekeken naar verantwoorde en waar nodig ook vezelrijke voeding. De tussendoortjes moeten naast lekker ook gezond zijn. De ondernemers maken veel gebruik van Transportbedrijf De Vries, die op hetzelfde industrieterrein zit. Die weet precies onder welke omstandigheden de producten van Hellema vervoerd moeten worden. Het is dus niet zo: stop maar in een vrachtauto en rijd ermee weg.

Kijkend naar de toekomst geeft Gerrit Hellema, die ook voorzitter van de Hallumer Ondernemersvereniging is, aan dat de industrie in Hallum blij is met wat er tot nu toe aan de Doniawei gerealiseerd kon worden. Ze zijn blij dat de politiek, de gemeente en de provincie zich sterk gemaakt hebben voor dit industriegebied. Dat project is laatst afgesloten. Toch gebiedt de eerlijkheid te zeggen, dat sommige bedrijven al weer bijna op slot zitten. “Daar moeten we wat mee!”, zegt hij. Er leven al verschillende ideeën bij de ondernemers en ze hopen en verwachten dan ook dat  de nieuwe gemeente constructief met hen mee wil denken, zodat de Hallumer industrie een centrum van werkgelegenheid zal kunnen blijven, zodat ze daarbij ook maatschappelijk en in de ‘mienskip ‘ een rol van betekenis kunnen spelen.

Aan de ChristenUnie-fractie zal dat niet liggen; die is diep onder de indruk van de industriële activiteiten die met name Hellema regionaal, nationaal en internationaal verricht en zal daarom blijvend aandacht vragen voor dit industriegebied, waar zeer betrokken ondernemers een waardevolle inbreng voor Ferwerderadiel hadden en hebben en straks ook zeker voor onze nieuwe gemeente zullen leveren. Ook de bezichtiging van de op vele vlakken geautomatiseerde en gerobotiseerde fabriek, waar gelukkig nog steeds mensen nodig zijn om de processen te begeleiden, maakte grote indruk.

Voor de regio zijn de ondernemers en in het bijzonder Hellema-Hallum een waardevolle ondersteuners in verband met de leefbaarheid en de werkgelegenheid. Dus ook voor het voortbestaan van de scholen en de voorzieningen, omdat mensen hier hun werk kunnen vinden. Allerlei nieuwe initiatieven worden nu al door de ondernemers genomen en uitgebouwd en met gemeente en provincie besproken.

We kunnen niet anders zeggen: Het bruist en het kolkt in Hallum. En dat moet vooral zo blijven.

Deel dit bericht

Labels: ,